Home

5777396 – green apples and pear

" het mooiste wat je kunt worden ben je zelf"

Wij zijn er voor jou die:

 • Leven en loopbaan wil verbeteren,
 • Zichzelf wil leren kennen,
 • Inzicht wil verkrijgen in eigen kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren en welke functies en organisaties daarop aansluiten
 • Een carrière-switch wil maken,
 • De fitheid van de geest net zo belangrijk vindt als de fitheid van het lijf,
 • Het moeilijk vindt om keuzes te maken,
 • Ondersteuning zoekt bij levensvraagstukken,
 • Hulp nodig heeft bij studiekeuzes,
 • Een volgende loopbaanstap willen maken
 • Weet dat er meer in zichzelf zit, maar niet weet hoe dat te bereiken
 • Zijn kinderen ziet worstelen met keuzes op het gebied van studie en loopbaan

En voor organisaties die:

 • Teamsamenwerking willen verbeteren
 • Het maximale rendement uit de medewerker willen halen
 • Hun medewerkers willen laten begeleiden

Wij zijn Pro-U. Bij ons sta jij centraal. Wij gaan met jou een partnerschap aan om het maximale uit jezelf te halen. Wij vinden aansluiting bij jou als je nu ook al geïnteresseerd bent om jezelf fysiek fit te houden en te krijgen. Als je wilt investeren in je eigen gezondheid en levensgeluk. Daar hoort de mentale component volledig bij.

Onze begeleiding gaat dus over alle leeftijden, in alle levensfasen en binnen alle mogelijkheden die je zelf daarin bezit. Bij jongeren is dat meestal gekoppeld aan opleiding, bij ouderen aan loopbaankeuzes en levensvraagstukken. Een aparte categorie vormen de senioren waarbij de begeleiding zich vooral richt op zingeving en samenhang.

Ook het begeleiden van formele en informele werk- en sociale verbanden hoort daarbij. Verbanden die binnen bedrijven (teams, afdelingen) en sociale contexten (sportvereniging, gezelligheidsclubs) optreden. Samenwerking en teamprestaties staan daarbij centraal.