Mijn naam is Paul van Raay. Mijn passie is de mens in al zijn verschijningsvormen. Ik heb een bijzonder doel in het leven. Dat doel ben jij en jouw ontwikkeling. Ik wil jou helpen om datgene te bereiken waartoe je in staat bent. Ik help je verkeerde keuzes nu en in de toekomst te vermijden en reeds gemaakte keuzes naar je hand te zetten. Dat doe ik vanuit een heldere en overdraagbare visie op de mens en op zijn handelen.Talent en ontwikkeling zijn daarbij voor mij de sleutelwoorden.

Mensen die hun gezondheid serieus nemen, zijn voor mij mijn doelgroep. Gezondheid bestaat naast de fysieke component ook uit een mentale component. Dat weten wij wel, maar daar doen we vaak onvoldoende wat mee. Verkeerde keuzes op het gebied van scholing, loopbaan en levensvraagstukken zijn daar het gevolg van. Dan komt het dus op corrigeren en bijsturen aan. Vaak heel tijdrovend, kostbaar en mentaal belastend. Door ons concept ‘mentale fitheid’ inhoud te geven, zijn we in staat om al op voorhand te ondersteunen bij het maken van die geschikte keuzes. Waardoor alle energie al direct kan zitten in de gekozen ontwikkeling.

Jij staat bij mij centraal. Ik wil altijd het beste uit jou naar boven halen. Ik doe dat door met jou een dynamisch en actief partnerschap aan te gaan. Jij moet het zelf doen, maar ik ben er voor richting, steun en veiligheid. Ik wil dat je zo snel mogelijk zelfstandig en deskundig jouw eigen ontwikkeling in handen neemt. Wij gaan daarvoor eerst samen op zoek naar jouw punt op de horizon, jouw doel in het leven. Datgene wat je wilt en kunt bereiken. Van daaruit schakelen we door naar jouw ambities en talenten. Daarvoor reik ik jou inzichten, instrumenten en modellen aan. Ik zal scherp, eerlijk en direct in mijn terugkoppeling zijn. Maar wel met compassie en empathie. Gebaseerd op wat je aankunt en waar je op dit moment in je leven staat. Volledig gericht op jouw ontwikkeling en groei. Ik wil dat je de stuurman wordt van je eigen leven. Je jouw leven inricht, gebaseerd op jouw uiteindelijke doel en de weg daar naar toe.

Ik heb ontwikkeltrajecten met vooral jongeren gedaan. Ook de volgende stap in leven en loopbaan heb ik met mensen vorm en inhoud mogen geven. Ik heb actief en succesvol mensen begeleid in het vinden van een (nieuwe) baan. Leiderschap en ontwikkeling zijn voor mij de basis van ieder mens zijn geluk. Ik heb zowel als leidinggevende en als adviseur gewerkt voor commerciële bedrijven en overheidsinstellingen. Ook op de particuliere markt heb ik mensen begeleid op weg naar een nieuwe toekomst. Ik ben oud-beroepsofficier, NIP-psycholoog, organisatieontwikkelaar en coach. Maar ik ben vooral betrokken mens.

http://linkedin.com/in/paulvanraay